เทพของญี่ปุ่นให้โชคชื่อดัง เทพญี่ปุ่น โชคลาภ เปรียบเสมือนกับความเชื่อตามวัฒนธรรมของหลาย ๆ ประเทศ เช่น ชาวฮินดู ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ที่ก็มีความเชื่อเรื่องของเทพเช่นเดียวกัน และยังมีการบูชาเทพแต่ละองค์อีกด้วย ยกตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็จะมี พระพิฆเนศ ที่มีความเชื่อว่าหากได้บูชาสักการะแล้ว จะทำอะไรก็ลุล่วง เนื่องจากเป็นเทพแห่งความสำเร็จ เป็นต้น นอกจากชาวฮินดูแล้วยังมีคนบ้านเราที่นับถือด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนบ้านเรานั้นก็จะมีการบูชารูปปั้น หรือ วัตถุมงคลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภเหมือนกัน

Read More