แนะนำของมงคลที่จะมาช่วยในเรื่องโชคลาภของคุณ เครื่องรางนำโชค หรือ วัตถุอันเป็นมงคลต่าง ๆ นับเป็นของชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับผู้คนมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านเรา และต่างชาติ แต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อในเรื่องของเครื่องรางที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเรื่องของตำนาน และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้น ๆ ถ้าเป็นของต่างประเทศจะเป็นในรูปแบบของสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ หรือ อาจจะมีรูปปั้นคล้ายของบ้านเราบ้าง แต่ถ้าเป็นในประเทศไทยแล้วนั้น คนจะนิยมใช้เครื่องรางที่มีรูปชัดเจนมากกว่า แม้อาจจะเป็นในรูปของตะกรุดที่ไม่ใช่รูปบ้างก็ตาม แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และยังทำให้คนที่ใช้มีความเชื่อว่า จะช่วยในเรื่องของโชคลาภ บางคนกราบไหว้บูชา

Read More