ส่องเลขจากตำหนักชื่อดัง อาศรมฤาษีเณร แต่ละคนต่างก็มีความเชื่อ ความศรัทธาที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการสักการะของแต่ละบุคคลว่ามีความเชื่อต่อใคร ถึงแม้การกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ จะอยู่คู่กับชาวไทยมาอย่างยาวนานแล้ว แต่ทุกวันนี้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ยังมีสืบทอดต่อ ๆ กันมา เนื่องจากสิ่งบางอย่างที่แตะละคนได้กราบไหว้นั้น บางครั้งก็แสดงอิทธิให้ผู้คนได้เห็นต่าง ๆ นาน ๆ ขึ้นอยู่ว่าจะมาในรูปแบบไหน แม้คนอีกกลุ่มจะไม่มีความเชื่อ หรือ มองว่างมงายก็ตาม แต่ถ้าหากเป็นคนที่มีความศรัทธาความเชื่อของตัวเองนั้น จึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรที่คนเราจะสักการบูชาอะไรสักอย่างที่เปรียบได้เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจของแต่ละคน หลายคนต่างก็พบกับความมงคลต่าง

Read More