ใส่เสื้อสีตามวันเกิดเพื่อเป็นเคล็ดในการเล่นพนัน สีนําโชค การพนัน ความเชื่อนั้นอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน จงอย่าได้มองว่าคนในบ้านเรานั้นงมงายไปกับความเชื่อในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง เพราะไม่ได้มีแต่คนในประเทศของเราเท่านั้นที่มีความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ ชาวต่างชาติก็มีความเชื่อเรื่องเคล็ดลับต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นคนในทวีปไหนก็ตาม ซึ่งความเชื่อนั้นมีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ สมัยที่มีการออกรบเพื่อแย่งดินแดงกัน ก่อนที่จะออกรบ นักรบมักจะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย เช่นเดียวกับยุคสมัยปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม การถือเคล็ด หรือ หาฤกษ์ ยังเป็นสิ่งที่มีสืบทอดต่อกันมา ไม่เว้นแต่ในวงการพนัน พนันออนไลน์

Read More